Vekttabell

VEKTER- og vektutvikling:

PS! var noe galt med vekta de siste to ukene, så valpene har fått for lav vekt (forholdet er riktig). Men uke 7,5 er det riktige vekter
                             
                              nyfødt     1 uke      2 uker    3 uker    4 uker    5 uker    6 uker    7 uker    7,5 uker

1. Tarjei Bø              406 g     835g     1187g   1432g       1925g     2926g    3970g   4953g      5,7kg

2. Bjørn Ferry          405g     655g      990g    1460g       2040g    2960g    4070g   4968g       5,7kg
 
3. Martin Fourcade  394g     764g     1190g     1880       2169g     3050g     4190g    4955g     5,9kg

4.Tora Berger            365g     720g    1097g    1440g      2125g    3120g     4080g   4965g       5,7kg
 
5. Synnøve Solemdal  364g     720g    1092g    1435g      2025g    2775g    3430g    4700g      5kg
 
6. Michael Greis         385g     860g     1350g   1868g       2604g    3320g    4320g   4958g       5,8kg

7. Christoph Sumann     390g    795g   1207g    1690g      2310g    3200g    4313g     4953g      6,1kg

8. Carl J. Bergman        367g     725g   1060g   1340g       1786g    2661g    3660g    4854g      4,9kg

9. Kaisa Makarainen      414g     810g   1133g    1420g       2268g   3125g     4112g     4960g     5,5kg
    
10. Halvard Hanevold     375g    735g   1264g    1650g     2572g    3420g    4600g   4965g      6,2kg
 
11. Rune Brattsveen        390g    795g   1040g    1402g      2197g    3135g    4290g   4966g      6,1kg
 
12. Eskil Knag                 395g     760g    1186g   1465g      2135g     3011g     4103g   4970g      5,7kg